مسابقه طراحی پلاسکو

  • 0
  • December 13, 2022
Portfolio Description

شاخص های طراحی:

برخواستن طرح ساختمان پلاسکوی نو از بستر پلاسکوی قدیم با چرخش 5 درجه ای حجم جدید با حفظ ستون های حجم قدیم از ارکان طراحی است که باعث می شود پلاسکو قدیم با پلاسکو نو پیوندی ابدی یابد.

با توجه به اینکه تردد اصلی اتومبیل ها در خیابان جمهوری از غرب به شرق بوده و تنها حرکت اتوبوس ها از شرق به غرب (میدان بهارستان به سمت میدان جمهوری) است، چرخش 5 درجه ای حجم جدید بصورتی است که با گذر از جلوی حجم، ورودی خود را به آرامی و به تدریج به نمایش می گذارد و بیان کننده ی گوشه ای از حادثه ای است که برای پلاسکو اتفاق اقتاده و نباید به دست فراموشی سپرده شود.

در حادثه ای که برای ساختمان پلاسکو رخ داد، ستون ها تا آخرین لحظه مقاومت می کردند تا از تخریب بنا جلوگیری کنند. در طرح پلاسکوی نو، یکی از آن ستون های قهرمان بعنوان نماد پایداری، در قسمت ورودی و در ضلع جنوب شرقی بعنوان نشانه قرار گرفته است بطوریکه هیچگونه نقش باربری برای طبقات روی زمین ندارد.

طراحی حجم مینیمال، یادآور پلاسکو قدیم، با این تفاوت که بخش ورودی آن یادآور مصیبت وارد شده در 30 دی ماه 1396 باشد. از آن رو بخش ورودی اصلی که در گوشه جنوب شرقی قرار گرفته است، انتزاعی از ریزش آوار را نشان می دهد و توانسته محلی برای تجمع مردم و هدایت آنها به داخل ساختمان را فراهم کند. شکافی که در چهار گوشه حجم تا بالاترین طبقه از ساختمان جدید ادامه پیدا می کند و ستونی که یادآور آخرین ستون مقاوم ساختمان پلاسکو قدیم بود بصورت سمبلیک از حجم اصلی فاصله گرفته و خودنمایی می کند. قرارگیری ورودی در سطحی بالاتر از گذر، بر آن تأکید کرده و تجمع مردم در سطح گذر و داخل سایت زمین طراحی عرصه های خیابان و سایت را به هم پیوند می دهد.

طراحی خروجی دوم پیاده در ضلع غربی امکان خروج های اضطراری را داده و از سویی دیگر حرکت دور حجم هنگام ورود از ورودی ضلع غربی حکم طواف دور حجم مقدس و جان فشانی آتش نشانان را دارد. شاید واژه ی پلاسکو باید پلاسکو بماند بهترین توصیف از طرح نمای پلاسکوی نو باشد. خاطره ای بصری که 45 سال مردم با آن زندگی می کنند، نمی تواند از اذهان به سادگی پاک شود. فرم های ضربدری شبیه بادبند، خاطره ای بصری است که از نمای اصلی پلاسکو به یادگار مانده است. در طرح پلاسکوی نو، سعی شده است این المان های ضربدری با تعریفی متفاوت، اساس طراحی نماهای چهارگانه پلاسکوی نو را تشکیل دهد.

قرارگیری یادمان آتش نشانان در طبقه نهم همراه با کاربری های کافه و رستوران، گویای حضور آتش نشانان در طبقات بالایی پلاسکوی قدیم بوده و دید به کل شهر تهران را فراهم می کند. در این طبقه دو دستگاه پله مشابه پله آتشنشانی که از طبقه 8 تا 10 ادامه دارد، بصورت سمبلیک نشان داده شده است. در همین طبقه 9 عدد کلاه آتشنشانی از وید مرکزی که به یاد وید مرکزی پلاسکو قدیم طراحی شده است، بصورت معلق آویزان شده که یادآور حضور آتش نشانان در روز حادثه است.