مسابقه مسجد گلشهر

  • 0
  • ديسمبر 13, 2022
Portfolio Description

مکه تنها جهتی است که مساجد ملزم به جهتگیری به سمت آن هستند.
با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، این جهت به سمت جنوب غربی است.
در طرح مسجد گلشهر کرج نیز جهت گیری بنا به سمت قبله مسلمانان طراحی شده است.

محورهای طراحی
بطور کلی سه محور می توان برای طراحی مسجد در نظر گرفت:
یک محور اصلی غالب که جهت قبله را نشان می دهد و سلسله مراتب فضایی در راستای این محور اصلی قرار می گیرد.
دو محور فرعی که یکی عمود بر محور اصلی است و دیگری نسبت به محور فرعی زاویه ی 45 درجه می سازد و در راستای گوشه های حیاط یا شبستان مسجد قرار می گیرد.
در طرح مسجد گلشهر، مناره ها، در ورودی شبستان، گنبد و قبله در راستای محور اصلی ساماندهی شده اند.

ورودی:
قرارگیری ورودی در راستای محور قبله باعث می شود مانند دیگر مساجد در معماری ایران، ورود به شبستان از پشت نمازگزاران انجام شود و باعث اختلال در صف ها و عدم تمرکز نمازگزاران نشود.

المان های مسجد (منار و گنبد):
منار و گنبد از المان های جدایی ناپذیر و نمادهای طراحی مسجد هستند. در اینجا دو منار مدرن در ابتدای محور اصلی به ورودی مسجد تأکید می کند و از بین مناره ها، گنبد انتزاعی مسجد قاب گرفته شده است.

گنبد انتزاعی:   فرم گنبد در معماری جهان، حجمی شبیه نیم کره است که در گذر سال ها تغییراتی در فرم و تعداد آن برای برخی مساجد جهان اسلام صورت گرفته است.
با توجه به اینکه فرم ها با گذر زمان و با توجه به روح زمان تغییر می یابند، بکار بردن گنبدهایی که چند قرن پیش در مساجد ساخته شده اند، در قرن 21 دارای روح زمان نیستند.
بنابراین در طرح مسجد گلشهر کرج، بجای حجمی مثبت و بیرون زده، سعی شده است از حجمی تهی که با تضاد ارزش رنگ دید را به خود جلب می کند، استفاده شود.
. مسجد چند عملکردی:
فرم پلکانی سقف مسجد، امکان عملکردهای مختلف را به استفاده کنندگان از فضا می دهد. گویا در هر مکانی که انسان نیاز به استراحت دارد مانند محیط دانشگاهی و یا کنار بنایی با ارزش، این فرم مسجد کاربرد دارد.

خط آسمان متفاوت:

با جهت گیری به سوی بالا، احساس صعود به آسمان، اولین تأثیری است که از فرم کلی مسجد به ذهن خطور می کند و با ایجاد فرم پلکانی، هر نقطه از سقف با نقطه ی بعدی از نظر موقعیت، مکانی متفاوت بوده و گویا تشویق به بالا رفتن و نزدیکی به خدا می کند.