پروژه ها

[porto_block name="portfolio-top"]

مسابقه معماری مجتمع گردشگری _تفریحی کاریزبوم یزد

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه سردر شرکت صنفی تخصصی بنکداران آمل

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه طراحی پلاسکو

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه طراحی معماری خانه ویلایی یزد 1398(مهدی دریانی)

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه محور امیرکبیر مروارید جزیره کیش

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه مسجد گلشهر

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه مکان تعامل اجتماعی بستک در هرمزگان

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه یادمان بمباران شیمیایی سردشت

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه راهکارهای عبور از بحران

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه معماری مجتمع گردشگری _تفریحی کاریزبوم یزد

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه سردر شرکت صنفی تخصصی بنکداران آمل

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه طراحی پلاسکو

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه طراحی معماری خانه ویلایی یزد 1398(مهدی دریانی)

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه محور امیرکبیر مروارید جزیره کیش

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه مسجد گلشهر

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه مکان تعامل اجتماعی بستک در هرمزگان

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه یادمان بمباران شیمیایی سردشت

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است

مسابقه راهکارهای عبور از بحران

اینجا محل نوشتن توضیحات درباره پروژه است