پروژه هاي اجرايي دكوراسيون داخلي با مواد تي سون

طراحی داخلی آپارتمان مسکونی و استفاده از پوشش های تی سون دکوراتیو دیوار و کف فضاهای نشیمن، آشپزخانه، راهروها و سرویس های بهداشتی