پروژه های اجرایی معماری

قبل از اجرای عایق تی سون :

مشکل نفوذ آب از کف حوض و نفوذ غیر قابل کنترل به داخل خاک از بین ملات سیمانی کف

بعد از اجرای عایق تی سون :

با پوشش و عایق ضد رطوبت و ضد آب بصورت کاملاً شفاف بر روی سنگ های داخل حوض بطور کامل مشکل نفوذ آب به داخل خاک حل شد

قبل از اجرای عایق تی سون :

آپارتمان واقع در خیابان شریعتی تهران دارای آب نمایی در داخل واحد بوده که مشکل نشت آب به طبقه زیر و دیوار فضای کناری دارد

بعد از اجرای عایق تی سون :

با بکارگیری مواد تی سون تحت پوشش و عایق ضد رطوبت و ضد آب بصورت کامل مشکل نفوذ آب حل شد

قبل از اجرای عایق تی سون :

خانه ای در لواسان، دارای آب نمایی در حیاط بوده که مشکل نشت آب به داخل خاک را دارد.

بعد از اجرای عایق تی سون :

با بکارگیری مواد تی سون، ترمیم، پوشش و عایق رنگی ضد رطوبت و ضد آب داخل فضای حوض صورت گرفت.

قبل از اجرای عایق تی سون :

طبقه زیر مجتمع نگین غرب نظام آباد تهران، مشکل نفوذ رطوبت در دیوارها، ستون ها و کف مشهود است.

بعد از اجرای عایق تی سون :

با بکارگیری مواد تی سون، عایق ضد رطوبت در دیوار و کف و ستونها صورت گرفت. با توجه با رنگ سفید این عایق، عملا نازک کاری دیوار هم انجام شده است.

قبل از اجرای عایق تی سون :

پروژه اجرایی شرکت اف ان سی اربیل عراق

بعد از اجرای عایق تی سون :

با بکارگیری مواد تی سون، پوشش و عایق رنگی ضد رطوبت، ضد آب دیوارهای داخلی، دیوار های خارجی و دیواره های محوطه انجام گرفت. در این پروژه، عایق تی سون، نقش پوشش نهایی را علاوه بر ماهیت عایق بودن بازی کرده است.

قبل از اجرای عایق تی سون :

استادیوم تنیس باشگاه انقلاب

بعد از اجرای عایق تی سون :

کف سازی، پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت و ضد آب مسیر تردد تماشاچیان و همچنین پوشش و عایق رنگی ضد رطوبت تمامی دیواره های زمین تنیس

قبل از اجرای عایق تی سون :

در این استخر واقع در خانه باغ، نشت آب به داخل زمین (از کف و دیواره) باعث خالی شدن آب استخر و وارد هزینه های زیادی به مالک می شد.

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی ضد آب همراه با فشار منفی و مثبت بطوریکه عملا نقش سازه ای دیوار حائل را بازی کرده و باعث عدم نفوذ آب از کف و دیواره های استخر بعد از اجرای مواد تی سون شد.

قبل از اجرای عایق تی سون :

در این استخر واقع در زیرزمین آپارتمانی در زعفرانیه تهران، با وجود عایق قیر، نشت آب از دیوارها و کف، باعث تخلیه آب استخر می شد.

بعد از اجرای عایق تی سون :

در این استخر واقع در زیرزمین آپارتمانی در زعفرانیه تهران، با وجود عایق قیر، نشت آب از دیوارها و کف، باعث تخلیه آب استخر می شد.

قبل از اجرای عایق تی سون :

این استخر واقع در حیاط آپارتمانی در سهیلیه تهران که دیوارها با عایق قیر و ملات سیمان اجرا شده اند که با گذشت زمان، نشت آب از دیوارها و کف، باعث تخلیه آب استخر می شد.

بعد از اجرای عایق تی سون :

این استخر واقع در حیاط آپارتمانی در سهیلیه تهران که دیوارها با عایق قیر و ملات سیمان اجرا شده اند که با گذشت زمان، نشت آب از دیوارها و کف، باعث تخلیه آب استخر می شد.

قبل از اجرای عایق تی سون :

این استخر واقع در خیابان یوسف آباد تهران که دیوارها با عایق قیر و ملات سیمان اجرا شده اند که با گذشت زمان، نشت آب از دیوارها و کف، باعث تخلیه آب استخر می شد.

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش ضد آب رنگی همراه با کنترل فشار منفی (نیروی خاک از خارج به داخل استخر) و مثبت (نیروی آب از داخل به جداره ها) دیواره های استخر، عملا نقش سازه ای دیوار حائل را بازی کرده و باعث عدم نفوذ آب از کف و دیواره های استخر بعد از اجرای مواد تی سون شد.

قبل از اجرای عایق تی سون :

در این آشپزخانه پوشش عایق کف بصورت ایزوگام اجرا شده که در بخش هایی آسیب دیده و باعث نفوذ آب به طبقه زیر می شد

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت کف و ترمیم ایزوگام موجود

قبل از اجرای عایق تی سون :

اجرای مواد تی سون در فضای سبز حیاط ساختمان آهنکوب

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی ضد رطوبت تی سون بعد از اجرای کف حیاط و باغچه ها

قبل از اجرای عایق تی سون :

پشت بام ساختمان آجودانیه که بصورت سنگی اجرا شده و آب باران از لابلای سنگ ها به طبقه زیر نفوذ می کند.

بعد از اجرای عایق تی سون :

عایق رنگی تی سون ضد رطوبت شفاف بر روی سنگ موجود کار شده و علاوه بر مانع نفوذ آب و رطوبت، بافت سنگ را حفظ کرده است.

قبل از اجرای عایق تی سون :

پشت بام بانک پاسارگاد خیابان آفریقا که نفوذ آب به طبقه صورت می گرفت

بعد از اجرای عایق تی سون :

پشت بام بانک پاسارگاد خیابان آفریقا که نفوذ آب به طبقه صورت می گرفت

قبل از اجرای عایق تی سون :

تراس دفتر پتروشیمی شانول فرایند که مشکل نفوذ آب از کنج ها به طبقه زیر دارد

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت کف بر روی ملات کف سازی

قبل از اجرای عایق تی سون :

سقف ساختمان جامعه مهندسین مشاور ولنجک فرایند که مشکل نفوذ آب از لابلای مصالح سقف به طبقه زیر را دارد

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت و ضد آب سقف پشت بام بر روی آردواز موجود

قبل از اجرای عایق تی سون :

جداره رمپ اسدخان محمودیه

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش عایق رنگی تی سون ضد آب و ایجاد فشار منفی برای جلوگیری از نفوذ آب به دیواره های رمپ

قبل از اجرای عایق تی سون :

اجرای سرویس بهداشتی ولیعصر

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد آب برای کف سرویس بهداشتی و حمام

قبل از اجرای عایق تی سون :

اجرای عایق رطوبتی سقف شیروانی

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد آب سقف شیروانی ویلا بر روی ورق طرح دار موجود

قبل از اجرای عایق تی سون :

سقف سوله سیمین دشت

بعد از اجرای عایق تی سون :

ترمیم عایق رنگی ضد تی سون ضد آب بر روی سقف شیروانی فلزی موجود

قبل از اجرای عایق تی سون :

سقف ویلا کلاردشت

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش عایق رنگی ضد رطوبت و ضد آب تی سون بر روی سقف شیروانی سیمانی موجود

قبل از اجرای عایق تی سون :

سقف ویلا لواسان

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش عایق رنگی تی سون ضد آب بر روی سقف شیروانی فلزی موجود

قبل از اجرای عایق تی سون :

فلاورباکس آپارتمان شهرک امید

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت داخل و بیرون فلاورباکس

قبل از اجرای عایق تی سون :

گلخانه باران حکیمیه

بعد از اجرای عایق تی سون :

ترمیم بتن آسیب دیده و ایجاد فشار منفی و مثبت توسط عایق رنگی تی سون ضد آب دیوار، کف، سقف و ستون های داخل مخزن بتنی آب مجموعه

قبل از اجرای عایق تی سون :

گنبد مسجد

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت و ضد آب بر روی سقف گنبدی سیمانی موجود

قبل از اجرای عایق تی سون :

گنبد مسجد زاویه

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت و ضد آب بر روی سقف گنبدی سیمانی موجود

قبل از اجرای عایق تی سون :

گنبد مسجد گناوه

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت و ضد آب بر روی سقف گنبدی سیمانی موجود

قبل از اجرای عایق تی سون :

نمای ساختمان مسکونی

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش دکوراتیو و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت و ضد آب بر روی تمامی نماها

قبل از اجرای عایق تی سون :

نما و ترمو وود ساختمان مسکونی

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق تی سون ضد رطوبت و ضد آب شفاف بر روی چوب و سنگ های نما

قبل از اجرای عایق تی سون :

نمای ساختمان مسکونی

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق تی سون ضد رطوبت و ضد آب شفاف بر روی آجر و سنگ های نما

قبل از اجرای عایق تی سون :

نمای ساختمان مسکونی

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق تی سون ضد رطوبت و ضد آب شفاف بر روی آجر و سنگ های نما

قبل از اجرای عایق تی سون :

نمای ساختمان سیمان سپیدان

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت و ضد آب بر روی کنسول های نما

قبل از اجرای عایق تی سون :

نمای ساختمان عمران پردیس

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق تی سون ضد رطوبت و ضد آب شفاف بر روی سنگ های نما

قبل از اجرای عایق تی سون :

نمای شهرک مهستان

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت و ضد آب بر روی نما

قبل از اجرای عایق تی سون :

نورگیر ساختمان شیخ بهایی

بعد از اجرای عایق تی سون :

آب بندی و پوشش عایق رنگی تی سون ضد رطوبت و ضد آب بر روی پلی کربنات

قبل از اجرای عایق تی سون :

نماهای ویلا

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت و ضد آب بر روی سقف و کلیه دیوارهای ویلا