پروژه های اجرایی سازه

قبل از اجرای عایق تی سون :

اتاقک آسانسور بام ساختمانی در خیابان مطهری تهران، هنگام بارندگی در مقابل نفوذ رطوبت مقابله نکرده و خطرآفرین برای ساکنین شده است.

بعد از اجرای عایق تی سون :

با بکارگیری مواد تی سون، پوشش و عایق رنگی ضد رطوبت و ضد آب برای سقف و دیواره های اتاقک آسانسور در بام انجام شد

قبل از اجرای عایق تی سون :

پروژه اجرایی باغ علوم حقاقی

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی ضد رطوبت برای دیوارهای برشی که در معرض رطوبت قرار دارند.  

قبل از اجرای عایق تی سون :

مخزن آب بتنی پارک چانبازان که بتن آسیب دیده باعث نشت آب می شد

بعد از اجرای عایق تی سون :

ترمیم بتن آسیب دیده و پوشش عایق تی سون برای کنترل فشار منفی و مثبت، پوشش عایق رنگی  ضد رطوبت دیوار، کف، سقف و ستون های داخل مخزن بتنی آب آشامیدنی مجموعه

قبل از اجرای عایق تی سون :

پد هلکوپتر ستاد بحران در حال ساخت

بعد از اجرای عایق تی سون :

اجرا و ساخت پد هلکوپتر با مواد ضد آب تی سون و عایق مقاوم در یخبندان

قبل از اجرای عایق تی سون :

جکوزی ساختمان جاجرود

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد آب و ایجاد فشار مثبت برای جلوگیری از نفوذ آب از کف و دیواره های جکوزی

قبل از اجرای عایق تی سون :

چاله آسانسور ساختمان اصلی اداره گاز بوشهر و مشکل نفوذ آب

بعد از اجرای عایق تی سون :

اجرای عایق رنگی تی سون ضد آب و فشار منفی جهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل چاله

قبل از اجرای عایق تی سون :

رمپ ساختمان آفرینش

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت و ضد آب کف رمپ برای جلوگیری از نفوذ آب به کف

قبل از اجرای عایق تی سون :

رمپ سازمان خصوصی سازی

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد آب و ایجاد فشار منفی جهت جلوگیری از نفوذ آب به دیواره های رمپ

قبل از اجرای عایق تی سون :

سپتیک زیرگذر شورآباد

بعد از اجرای عایق تی سون :

آب بندی بتن با مواد تی سون و پوشش و عایق رنگی ضد آب و ایجاد فشار منفی جهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل چاله سپتیک

قبل از اجرای عایق تی سون :

اجرای سقف استخر قیطریه

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت و ضد خوردگی بر روی سقف بتنی و تیر های فلزی جهت جلوگیری از نفوذ بخارات به سقف و زنگ زدگی فلزات

قبل از اجرای عایق تی سون :

سقف رستوران گردان محلات

بعد از اجرای عایق تی سون :

سقف رستوران گردان محلات

قبل از اجرای عایق تی سون :

ساختمان تولید صدا و سیما

بعد از اجرای عایق تی سون :

ترمیم و پوشش عایق رنگی تی سون ضد آب بر روی سقف شیروانی فلزی موجود

قبل از اجرای عایق تی سون :

ساختمان هواپیمایی فرودگاههای کشور

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت و ضد آب کف رمپ برای جلوگیری از نفوذ آب به کف بتنی

قبل از اجرای عایق تی سون :

مخزن آب فولاد بردسیر سیرجان

بعد از اجرای عایق تی سون :

ایجاد مقاومت در برابر فشار منفی و مثبت آب و خاک و پوشش توسط عایق رنگی تی سون ضد رطوبت برای دیوا،و کف،  سقف و ستون های داخل مخزن بتنی آب آشامیدنی مجموعه

قبل از اجرای عایق تی سون :

مخزن یخ شرکت کاله

بعد از اجرای عایق تی سون :

ترمیم بتن آسیب دیده و ایجاد فشار منفی و مثبت توسط عایق رنگی تی سون ضد رطوبت برای دیوار، کف، سقف و ستون های داخل مخزن بتنی یخ مجموعه

قبل از اجرای عایق تی سون :

تجهیزات سرد شرکت کاله

بعد از اجرای عایق تی سون :

ترمیم بتن آسیب دیده و ایجاد فشار منفی و مثبت  توسط عایق ضد آب تی سون برای دیوار و کف داخل فضای تجهیزات سرد مجموعه

قبل از اجرای عایق تی سون :

گلخانه باران حکیمیه

بعد از اجرای عایق تی سون :

ترمیم بتن آسیب دیده و ایجاد فشار منفی و مثبت توسط عایق رنگی تی سون ضد رطوبت دیوار، کف، سقف و ستون های داخل مخزن بتنی آب مجموعه

قبل از اجرای عایق تی سون :

ساختمان انرژی اتمی

بعد از اجرای عایق تی سون :

پوشش و عایق رنگی تی سون ضد رطوبت سقف و دیواره های پشت بام اجرا شده بر روی سنگ موجود

قبل از اجرای عایق تی سون :

مخازن آب کارخانه

بعد از اجرای عایق تی سون :

ترمیم بتن آسیب دیده و ایجاد فشار منفی و مثبت توسط عایق رنگی تی سون ضد آب برای دیوار و کف داخل مخزن بتنی آب مجموعه